Långsiktiga energiköpsavtal (PPA)

Långsiktiga energiköpsavtal (PPA)

Kostnadseffektiv minskning av koldioxidutsläpp

Energiköpsavtal (PPA) är ett mycket effektivt verktyg för företag som ska ställa om till förnybar energi och minskar samtidigt de risker som kan förknippas med traditionella, fossila energikällor.

Som ledande leverantör av förnybar energi och oberoende energiproducent (IPP) kan vi erbjuda en rad olika PPA-arrangemang för flera branscher. Vi vill stödja företag i deras hållbara val, som bidrar till att minska koldioxidutsläppen och samtidigt ger långsiktiga ekonomiska effekter.

Vad är ett PPA?

Ett energiköpsavtal (Power Purchase Agreement, PPA) är ett avtal mellan en köpare och en säljare av förnybar energi. I avtalet regleras villkor såsom varaktighet, volym och pris för elen som ska levereras.

Ett ord från våra PPA-kunder

Google

Hållbar utveckling har varit ett av Googles kärnvärden ända från start, och en hörnsten i det arbetet är vårt engagemang för grön energi.

Mondelēz International

Mondelēz investerar i förnybar el i Europa för att uppnå nettonollutsläpp av koldioxid före år 2050.

Neste & Borealis

De långsiktiga avtalen med Neste och Borealis säkerställer ett betydande tillskott av förnybar energi till det finska elnätet.

Fördelar med PPA

De PPA-avtalstyper vi erbjuder

Fysiska PPA-avtal Ett fysiskt PPA-avtal är ett avtal där producenten och köparen av förnybar energi är fysiskt anslutna till samma elnät. Det innebär att avtalet måste ta hänsyn till bland annat balansering av elektricitet och överföring genom nätet.
Virtuella/ekonomiska elköpsavtal (VPPA) Virtuella elköpsavtal (VPPA) gör att företag kan dra nytta av miljöfördelarna med förnybar energi utan att finnas på samma nätområde som produktionen. Detta hjälper företag att uppnå sina hållbarhetsmål utan att behöva hantera energiinfrastrukturen. Med VPPA-avtal kan företag stödja förnybara energiprojekt och göra goda miljöinsatser med mindre operativt engagemang.
Hybridlösningar Hybridlösningar för PPAs kombinerar flera förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, för att minska produktionsvariationerna. Genom att integrera både sol- och vindenergi får kunderna en mer stabil energiförsörjning. Framtida integration av batterilager (BESS) säkerställer dessutom en ännu smidigare distribution, vilket minimerar risker för störningar i elförsörjningen.

Fråga mer!

Vill du veta mer om hur förnybara energilösningar kan hjälpa ditt företag att uppnå sina hållbarhetsmål? Kontakta Aki Ojanen!

Aki Ojanen

PPA Originator

Ilmatar Energy Oy

+358 50 566 0914 aki.ojanen@ilmatar.com