Q & APPA

När kan leverans av förnybar energi ske om ett energiköpsavtal tecknas?

Publicerad:30.05.2024

För närvarande är leveranstiden för förnybar energi mellan två och tre år efter det att kontraktet har undertecknats.