Q & APPA

Vem är ansvarig för balanseringskostnaderna, köparen eller säljaren?

Publicerad:30.05.2024

I ett virtuellt PPA inkluderar säljaren kostnaden för balansering av el i det erbjudna priset.

I ett fysiskt avtal är köparen ansvarig för sina egna balanskostnader.