Det här är Ilmatar

Det här är Ilmatar

Vårt mål är att bidra till en värld som drivs av förnybar energi, och vi vill göra det på ett hållbart sätt.

Charging society. With Nordic renewable energy.

Vi är en oberoende energiproducent (IPP) och ledande aktör på marknaden för förnybar energi i Norden. Vi producerar fossilfri energi från naturliga källor – vinden och solen – storskaligt, hållbart och effektivt. Med energilagring skapar vi förutsättningar för framtidens mer flexibla energiekosystem.

Som samarbetspartner till både energiintensiva bolag och samhällen utvecklar, äger och driver vi våra produktionsanläggningar för vind- och solenergi under hela deras operativa livslängd.

Vår projektportfölj omfattar över 20 GW och finns i Finland, Sverige och på Åland.

Ilmatar har en personalstyrka på över 100 ledande experter inom ren energiproduktion och har sitt huvudkontor i Helsingfors.  

Vad är en IPP? Oberoende energiproducenter (independent power producers – IPP) är nyckelaktörer på den framtida energimarknaden. En IPP producerar och säljer energi från egna produktionsanläggningar, och levererar den till stamnätet eller till kontrakterade slutkunder, men äger dock inte själva överföringsinfrastrukturen.

IPP-systemet ökar mångfalden och konkurrensen på energimarknaden, som traditionellt har byggt på en monopolstruktur.

Ilmatar – en översikt

  • Förnybar energiproduktion 100%

  • Pionjärer inom förnybar energi sedan 2011  

  • Fast anställda dec 2023 115

  • Omsättning MEUR 2023 23,19

Vår strategi

Vi arbetar för en renare framtid

Fokus på den nordiska marknaden

I vår strategi är fokusområdet Norden, eftersom energibehovet här förväntas öka till det dubbla på grund av energiintensiv industri och en framväxande eftefrågan på grön vätgas. Den positiva marknadsprognosen lockar investerare, eftersom vi i de nordiska länderna har en stabil samhällsstruktur och en väl fungerande elinfrastruktur.

Utveckling av förnybara energilösningar

Landbaserad vindkraft har bevisat sin betydelse som viktig förnybar energikälla, och följs nu i rask takt av storskalig solenergi och havsbaserad vindkraft. Ilmatars affärsmodell är långsiktig och täcker hela livscykeln för de projekt vi utvecklar. Vi vill också skapa långsiktig positiv påverkan på de samhällen där vi verkar. Det här är två faktorer som skiljer oss från många andra aktörer på energimarknaden.

Ledande inom energiinnovation

Vi utvecklar, bygger och driver våra projekt effektivt och långsiktigt. Ilmatar är idag ett komplett energibolag och en oberoende energiproducent (IPP), med egen intraday trading desk samt fullskalig kommersiell och teknisk förvaltning av våra tillgångar. Redan i tidigt skede planerar vi för avveckling, återvinning och återställande av projektområdena. Vi arbetar även för att stöda framväxande innovationer på energimarknaden.  

Man and a turbine

Mission

Den globala klimatkrisen kräver en mycket snabb grön omställning. För att möta denna utmaning gör vi omfattande investeringar i hållbara energilösningar.

Värderingar

Våra värderingar lägger grunden för vårt arbete och vägleder oss då vi banar väg för förnybar energi. Värdegrunden sätts av våra egna medarbetare.

En trygg samarbetspartner

Vi förser samhället med sol- och vindenergi och säkerställer samtidigt flexibiliteten i elnätet med lagringskapacitet. Vi stöder den gröna omställningen för stora internationella företag och för nya innovativa marknadsaktörer.

Vi samarbetar nära med våra affärspartners, med våra kunder inom Power Purchase Agreements (PPA). PPAs, långsiktiga elinköpsavtal, skapar förutsägbarhet och marknadsstabilitet för både energiproducenten och köparen.

Läs mer om Power Purchase Agreements

Engagemang från början till slut

Till skillnad från traditionella energibolag engagerar vi oss i alla steg av våra projekt. Vi identifierar områden, utvecklar och säkrar finansierar, övervakar byggnation, driver våra anläggningar och avvecklar dem då de nått sin fulla livslängd.

Vi har över tio års erfarenhet av landbaserad vindkraft och har under denna tid byggt upp gedigen erfarenhet av att effektivt genomföra projekt.

Allt börjar med att identifiera optimala platser för respektive produktionsmetod. Vi ansvarar för markförvärv, tillståndshantering, kommunikation, teknisk konstruktion, utvärderingar och rapportering. När alla nödvändiga tillstånd har beviljats, hanterar vi den finansiella planeringen hela vägen till investeringsbeslut.

Vi utvecklar och bygger förnybar energiproduktion för att stanna kvar som ägare och sälja energin som produceras. Vi samarbetar med världsledande aktörer och investerare och är väl förtrogna med kravställningen kring finansieringsprocessen för förnybar energi.

Kombinationen av kunskap och erfarenhet är det som driver oss framåt, mot vår vision om en värld som drivs av 100 % förnybar energi. Hos oss finner du en partner med mångårig praktisk erfarenhet av energibranschen.

Våra resurser och projekt

Vår bakgrund

Vi har lånat vårt företagsnamn av luftens gudinna i det finska nationaleposet Kalevala. Precis som Ilmatar vill vi vara med och bygga en ny värld – en värld där vi existerar i harmoni med naturen.

Mer om vår bakgrund

Ledningsgrupp & styrelse

Här hittar du vår ledningsgrupp och viktiga nyckelpersoner i bolaget – alla med målet att göra verklig skillnad och förändra hur världens energiproduktion fungerar.

Ledningsgrupp & styrelse

Vad vi gör

Vårt mål är att bidra till en värld som drivs av förnybar energi. Vi vill bedriva vår verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt och aktivt arbeta för att påskynda övergången till förnybar energi.

Läs mer om vad vi gör

Aktuellt just nu

Läs de senaste nyheterna och artiklarna om energiomställningen och om förnybar energiproduktion