Fakta och siffror

Fakta och siffror

Lär känna oss Fakta om företaget

Vi är en oberoende energiproducent (IPP) och ledande aktör på marknaden för förnybar energi i Norden. Vi producerar fossilfri energi från naturliga källor – vinden och solen – storskaligt, hållbart och effektivt. Med energilagring skapar vi förutsättningar för framtidens mer flexibla energiekosystem.

Ilmatar i siffror

 • Vårt fokus är 100% förnybar energi  

 • Verksamma inom energibranschen sedan 2011 och vi är här för att stanna

 • Vi finns nu på 6 kontor i Finland, Sverige och på Åland

 • Vi skapar nya jobb, exempelvis 160 FTE inom byggnation under 2023

Lär känna oss Om våra anställda

I vårt team arbetar några av de skarpaste hjärnorna och mest erfarna specialisterna inom energisektorn. Tillsammans formar vi framtiden för förnybar energi och förändrar samhällen och företag – ett projekt i taget.

Fakta & siffror om våra anställda

 • Vårt team består av 115 drivna energiexperter (31 dec 2023)

 •  Vår organisation blir alltmer jämställd 67/33% män och kvinnor 2023

 • Teamet omfattar många åldersgrupper 61% av oss är under 40

 • Teamets feedback är mycket viktig 96% besvarade vår personalundersökning 2024

Lär känna oss Om vår projektutveckling

Till skillnad från traditionella el- och energibolag är vi involverade i varje steg av våra projekt för förnybar energi. Vi identifierar, utvecklar, finansierar, bygger, driver och tar ansvar för våra anläggningar från start till avveckling.

Vår projekt­utveckling i siffror

 • Vi driver projekt omfattande >20 GW inom vind- och solkraft samt energilagring

 • Vi har >70 vindparker under konstruktion eller i utvecklingsfas

 • Vi har >100 solparker under konstruktion eller i utvecklingsfas

 • Vi har 1,790 avtal för nyttjanderätt och arrenden med markägare i Norden

Lär känna oss Om vår verksamhet

Vi hanterar hela värdekedjan och hela livscykeln för våra produktionsanläggningar. På så sätt ökar vi det långsiktigt kundvärdet, bidrar till hållbar tillväxt för företag och samarbetspartners och inverkar positivt på lokalsamhällen där vi verkar.

Vår verksamhet i siffror

 • Vi har 7 vindparker i drift

 • Vi har 1 solpark i drift  

 • År 2023 var vår totala kapacitet 433 MW förnybar energi 

 • Vi producerade under 2023 415,292 MWh förnybar energi

Lär känna oss Om vårt hållbarhetsarbete

Vi strävar till att bedriva vår verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt. Genom att producera fossilfri energi bidrar vi väsentligt till att mildra klimatförändringarna, men vi nöjer oss inte med ett positivt handavtryck utan fortsätter kontinuerligt att förbättra oss.

Hållbarhet i siffror

 • Vår verksamhet har positiv klimatpåverkan, ktCO2e 163.9 vilket täcker utsläppen från över 17 000 personer

 • Vi minskade våra koldioxidutsläpp med 38% under år 2023

 • Bedömning av biologisk mångfald utförd för 100% av alla projekt vi fått tillstånd för

 • Den cirkulära ekonomin är inte bortglömd, upp till 90% av vindkraftverkens delar och solpaneler kan återvinnas

Lär känna oss Om bolagets ekonomi

Som en snabbrörlig och driftig utvecklare och ägare av förnybar energiproduktion, och utan något arv inom fossil energi, spelar vi en viktig roll i den nordiska energiomställningen. Framtidens energisystem kräver stora investeringar, men med snabbast möjliga utveckling kan vi även skapa betydande ekonomiska och miljömässiga kringeffekter.

Några av våra nyckeltal

 • Omsättning 2023 23.19 miljoner euro

 • Skatteavtryck 2023 86.81 miljoner euro

 • Anskaffat kapital >1 miljard euro

 • Årliga investeringar i förnybar energi ~400 miljoner euro

Vår projektportfölj har växt över tid

Aktuellt just nu

Läs de senaste nyheterna och artiklarna om energiomställningen och om förnybar energiproduktion